BRONISŁAW ARCISZEWSKI - fotograf z Będzina
wystawa fotografii - Galeria "Korytarz" w Jeleniej Gorze
maj - czerwiec 2017
... dało się ustalić, że Bronisław Arciszewski miał szlacheckie pochodzenie, a urodził się w roku 1885 w Białymstoku. Około roku 1910 pojawił się w Będzinie, gdzie ożenił się z Urszulą Kaszyńską, która poznawała arkana fotografii, pracując w atelier braci Altmann w Sosnowcu. Fotografii nauczył się najpweniej od żony i od około 1910 aż do 1960 roku wspólnie prowadzili w Będzinie zakład fotograficzny. Bronisław zmarł w r. 1964, a jego żona dwa lata później...
                                                                                                                     Wojciech Zawadzki

Film z wernisażu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZW5qv3tMJ8c