XXII Biennale Fotografii Górskiej


Zbliża się XXII Biennale Fotografii Górskiej - zapraszamy do udziału!

Termin nadsyłania prac na konkurs - 10 czerwca 2022 r. 

Otwarcie Biennale - wrzesień 2022

Więcej szczegółów niebawem...

Karkonosze. Fotografia 1945 – 2021.


Jerzy Olek, Karkonosze 1983

Otwarcie wystawy 3 grudnia o godz. 17.00 w BWA w Jeleniej Górze przy ul. Długiej 1.

Część ekspozycji w Galerii BWA w Jeleniej Górze, ul. Długa 1 z fotografiami: Ewy Andrzejewskiej, Adama Bencala,  Jaroslava Beneša, Jana Bortkiewicza, Józefa Macieja Bożka, Jiiřego  Bruníka, Jakuba Byrczka, Jerzego Chaberka, Sławoja Dubiela, Jiiřego Dvořaka, Marka Dziedzica, Zdenka Feyfara, Waldemara Grzelaka, Zenona Harasyma, Jiřego Havla,  Miroslava Hladika, Macieja Hnatiuka, Janiny Hobgarskiej, Romana Hryciowa, Jacka Jaśko, Eugeniusza Józefowskiego, Jaroslava Kacovskyego, Marcina Kiełbiewskiego, Piotra Komorowskiego, Bogdana Konopki, Ctibora Koš`tála, Andrzeja Jerzego Lecha, Adama Lesisza, Krzysztofa Leszczyńskiego, Patryka Lewkowicza, Marka Likszteta, Jerzego Malinowskiego, Zdenka Meneca, Wojciecha Miatkowskiego, Tomasza Michałowskiego, Tomasza Mielecha, Janusza Moniatowicza, Haliny Morcinek, Krzysztofa Niewiadomskiego, Janusza Nowackiego, Jerzego Olka, Tomaša Rasla, Davida Stranskyego, Rafała Swosińskiego, Marka Szyryka, Jany Trawniczek, Stanisława J. Wosia, Waldemara Wydmucha, Wojciecha Zawadzkiego, Grzegorza Zięby, Petra Zinkego wypożyczonych z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzem Karkonoskiego Parku Narodowego w Vrchlabí, Jilemnicach, Galerii BWA w Jeleniej Górze, Archiwum Państwowego - Oddziału w Jeleniej Górze, Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz z kolekcji prywatnych.

Część ekspozycji w Muzeum Karkonoskim, w Galerii Na Górze, ul. Matejki 28 z fotografiami:  Stefana Arczyńskiego, Jana Bułhaka, Jana Korpala, Kazimierza Najdenowa, Emila Londzina, Zbigniewa Staniewskiego wypożyczonych z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, oraz: Zenona Auksztulewicza, Ryszarda Brawańskiego, Waldemara Grzelaka, Wiktora Jaworskiego, Jana Kotlarskiego, Krzysztofa Kuczyńskiego, Roberta Kutkowskiego, Wacława Narkiewicza, Mieczysława Obałka, Tomasza Olszewskiego, Pawła Pierścińskiego, Andrzeja Rutyny, Artura Schabowskiego, Zygmunta Trylańskiego, Jerzego Wiklendta, Waldemara Wydmucha, Jerzego Zająca, Władysława Żołęckiego z kolekcji Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galerii BWA w Jeleniej Górze i Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz archiwów prywatnych


Wystawa w BWA i w Muzeum Karkonoskim otwarta od 3 grudnia 2021 r. do 26 lutego 2022 r.

Wystawa porusza problem różnych sposobów rejestracji Karkonoszy w fotografii czarno – białej, tradycyjnej. W historii sztuki stanowi ewenement wybitny, wyjątkowy i ponadlokalny. Tuż po II wojnie światowej w 1945 r., w  Karkonosze przyjeżdżali tacy twórcy fotografii, jak: Jan Bułhak, Stefan Arczyński oraz Jan Korpal, Tomasz Olszewski czy Jerzy Wiklendt. W Karkonoszach czeskich tworzył wówczas m.in. Zdenko Feyfar. W 1961 r. powstało Stowarzyszenie Miłośników Fotografii Amatorskiej, późniejsze Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, którego twórcy chętnie fotografowali Karkonosze. Wśród nich wyróżniały się fotografie Waldemara Wydmucha, Wacława Narkiewicza czy Zygmunta Trylańskiego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Karkonoszach pojawili się twórcy fotografii nowoczesnej, jak Jerzy Olek, Jan Bortkiewicz, Jakub Byrczek, Bogdan Konopka, Adam Lesisz, Andrzej Jerzy Lech, Wojciech Zawadzki. Pojawił się wówczas nowy program dla rozwoju fotografii, tzw. elementarnej, w Polsce absolutnie nowatorski. Inspiracja XIX wiecznymi technikami fotograficznymi spowodowała rozwój fotografii kontaktowej, w której obraz fotograficzny kopiowany jest stykowo, 1:1 z wielkoformatowego negatywu. Fotografia ta rozwija się do dziś, a obrazy Karkonoszy są jej częstym tematem. Pojawiają się w twórczości artystów jeleniogórskich – nieżyjących już Ewy Andrzejewskiej, Wojciecha Zawadzkiego, a także Marka Likszteta,  Haliny Morcinek, Krzysztofa Niewiadomskiego, Janiny Hobgarskiej, Tomasza Mielecha, oraz wybitnych polskich fotografów, którzy od lat przyjeżdżają w góry i fotografują Karkonosze: Janusza Nowackiego, Marka Szyryka, Rafała Swosińskiego, Macieja Hnatiuka, Stanisława J. Wosia, Tomasza Michałowskiego a z Czech, m.in. Jaroslava Beneša. Powstają nowe wizje Karkonoszy, obrazy artystów, którzy widzą i rejestrują świat po swojemu, indywidualnie. 
Bardzo ważną częścią projektu jest wydanie obszernego albumu, który będzie podsumowaniem historii fotografii Karkonoszy zarówno w Polsce i w Czechach, poprzez fotografię tradycyjną – czarno – białą jako ważnego zjawiska w sztuce fotografii z tekstami specjalistów z dziedziny historii fotografii takich jak Adam Sobota czy Jiří Dvořak. Chcemy zachować w albumie najpiękniejsze i najważniejsze obrazy Karkonoszy, jakie powstały w okresie 1945 – 2021. Wydawnictwo będzie zawierało matriały z sympozjum naukowego, które jest jednym z ważniejszych elementów projektu HANDMADE PHOTOGRAPHY.  W katalogu  zaprezentujemy prace 80 fotografów.
Projekt dotyka części rozległego tematu jakim jest fotografia Karkonoszy – fotografii czarno – białej od momentu kiedy Karkonosze stały się górami należącymi do Polski aż do czasów współczesnych. W przyszłości mamy zamiar uzupełnić lukę badawczą dotyczącą fotografii Karkonoszy i zająć się tematyką równie bogatej historii fotografii barwnej w Karkonoszach oraz fotografii historycznej ukazującej Karkonosze. Wówczas historia fotografii Karkonoszy będzie w pełni opracowana.

Kuratorka wystawy – Joanna Mielech

Sympozjum naukowe w ramach projektu pn. ,,Genius loci" odbędzie się 4 grudnia od godz. 12.00 w Ośrodku Wojków (ul. Górna 2, 58-530 Kowary).

Fotografii użyczyły:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Vrchlabí
Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Jilemnicach
Archiwum Państwowe – Oddział w Jeleniej Górze
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
oraz archiwa prywatne 


Organizator / Organizátor: BWA w Jeleniej Górze. Dyrektor / ředitelka Luiza Laskowska
Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor / ředitel Pavel Hlubuček

Projekt “Handmade Photography” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra. / Projekt “Handmade Photography” je spolufinancován z prostředků Evropské unie  v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 a prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa a také Městem Jelenia Góra.

EWA ANDRZEJEWSKA

Zakład portretowy im.Witkacego

zapraszamy na  wernisaż 21 czerwca 2019 r.o godz 17 00 w Galerii Korytarz
Jeleniogorskie Centrum Kultury przy  ul. Bankowej 28/30

wystawa potrwa do 1 sierpnia 2019 rCykl portretów pochodzących z Zakładu portretowego im. Witkacego Ewa Andrzejewska wykonała w latach 2010 – 2016 w studiu fotograficznym, urządzonym w garażu mieszkania przy ul. Daszyńskiego 10 w Jeleniej Górze. Powstało tam wiele fotografii portretowych, z których sto sześćdziesiąt cztery zostało przez artystkę wybranych, przygotowanych do prezentacji i oprawionych. Pozostałe miały charakter bardziej prywatny, ujęcia rodzinne, fotografie, które podarowała ich bohaterom, nie pozostawiając często kopii w domowym archiwum. Wszystkie portrety wykonane zostały przez Ewę Andrzejewską aparatem o formacie kliszy 9 x 12 cm, osobiście przez autorkę skopiowane stykowo i zatonowane w odcieniu sepii. Łączyło je pewne wizualne podobieństwo scenerii tła – ta sama pognieciona tkanina.
Formuła Zakładu portretowego im. Witkacego na Daszyńskiego 10, dotykała spraw ważniejszych niż wykonanie typowego portretu: ideą przewodnią było wzniesienie ponad poziom relacji dokumentalnej, na rzecz idei zapisu przeżycia metafizycznego, którą zapoczątkował sto lat temu, Stanisław Ignacy Witkiewicz....
                                                                                                                                        Joanna Mielech  

MARCIN SEWERYN ANDRZEJEWSKI Hell's Kitchen

Zapraszamy na wernisaż wystawy Marcina Seweryna Andrzejewskiego "Hell's Kitchen" w piątek 24 maja 2014 r. do galerii Korytarz w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Wystawa potrwa do 20 czerwca .


Marcin Seweryn Andrzejewski "Hell's Kitchen"

więcej informacji na : http://galeriakorytarz.blogspot.com/

Konkurs fotograficzny - XX Biennale Fotografii Górskiej

Regulamin XX Biennale Fotografii GórskiejOrganizator:  Jeleniogórskie Centrum Kultury

Partner projektu:   Miasto Rokytnice nad IzerąWarunki udziału:

1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.

2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.

3. Technika prac dowolna.

4. Format powinien być nie mniejszy niż 24x30cm ( z wyjątkiem odbitek kontaktowych - min. 6x9 cm )  . Fotografie powinny być nie oprawione - jedynie w przypadku odbitek kontaktowych dopuszcza się możliwość oprawy w cienkie passparteau o wymiarach nie mniejszych niż 24x30 cm.

5. Format prac nie może przekraczać 100x70cm.

6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.

7. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z zapisem fotografii w rozdzielczości 300 dpi.

8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania prac wraz z kartą zgłoszenia oraz dowodem opłaty za udział w konkursie w wysokości 40,00 zł na konto JCK :

Bank Millenium numer konta: 52 1160 2202 0000 0001 9669 3849

z dopiskiem Biennale na adres:

Jeleniogórskie Centrum Kultury

58-500 Jelenia Góra

ul. 1-go Maja 60Komisarz wystawy: Tomasz Mielech

Tel: 75 64 78 884 (885)

Kom. 693 380 141

e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm

www.biennalefotografiigorskiej.blogspot.comPrawa i obowiązki organizatora:

1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu i w prasie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.

4. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.

5. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

Uprawnienia uczestników:

1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.

2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.

3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.Nagrody:

Grand Prix 5000 zł

I Nagroda  2500 zł

II Nagroda  1500 zł

III Nagroda 1000 zł

Jury ma prawo innego podziału nagródTerminy:

Nadsyłanie prac – do 30.06.2018 r.

Obrady jury – lipiec 2018 r.

Powiadomienie o werdykcie – do 15.08.2018 r.

Wręczenie nagród – 21.09.2018 r.

Zwrot prac – III kwartał 2019 r.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
Projekt Fotografia w Karkonoszach, Karkonosze w fotografii jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem euroregionu Nysa