JELENIOGÓRSKA SZKOŁA FOTOGRAFII
Jeleniogórskie Centrum Kultury ogłasza nabór na I rok Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii. Szkoła jest dwuletnim studium, które kontynuuje tradycje Wyższego Studium Fotografii. Efektem nauki będzie praktyczna praca dyplomowa wykonana pod okiem wybranego wykładowcy. Studium zapewnia słuchaczom dostęp do kamer wielkoformatowych, studia ze sprzętem oświetleniowym oraz komputery do obróbki cyfrowej fotografii i chemikalia do zajęć poświęconych klasycznym technikom fotograficznym. Wykładowcami są członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików oraz nauczyciele z dużym doświadczeniem dydaktycznym zdobytym w Polsce i za granicą.
Wykaz przedmiotów objętych programem studium:
1. Pracownia warsztatowa – praktyka fotografii klasycznej, studio, fotografia wielkoformatowa.
    wykładowca: Maciej Hnatiuk – członek ZPAF
2. Sztuka współczesna
    wykładowca: mgr Joanna Mielech – historyk sztuki
3. Pracownia klasycznych technik fotograficznych
    talbotypia
    mokry kolodion
    cyjanotypia
    argyrotypia
    kalitypia
    albumin
    guma
    pigment
    emulsje żelatynowe srebrowe
    wykładowca: mgr Tomasz Mielech – członek ZPAF
4. Budowa obrazu fotograficznego
    kompozycja
    nauka widzenia
   wykładowca: mgr Marek Liksztet – artysta plastyk, członek ZPAF
5. Podstawy rysunku
   wykładowca: mgr Marek Liksztet
6. Historia fotografii
    wykładowca: dr Adam Sobota – historyk sztuki, członek honorowy ZPAF
7. Pracownia fotografii cyfrowej
    budowa i rozumienie powstawania
    matryce, aparaty, przystawki,
    monitory, skanery
    oprogramowanie do cyfrowej
    edycji zdjęć
    praca z plikami RAW
    praca nad obrazem – kreacja i korekcja
    wykładowca: Paweł Wocal – absolwent Wyższego Studium Fotografii
8. Pracownia fotografii – teoria, analiza prac studentów, zajęcia praktyczne
    wykładowca: Wojciech Zawadzki – członek ZPAF
W ramach programu słuchacze szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności w dziedzinie fotografii oraz  świadomość roli, jaką fotografia pełni w życiu artystycznym. Program szkoły obejmuje fotografię klasyczną oraz technikę cyfrową. Szkoła kładzie nacisk na fotografię tradycyjną, powstającą w trakcie obróbki chemicznej w ciemni. Dzięki prezentacjom oraz samodzielnym ćwiczeniom studenci nauczą się wywoływania i obróbki wysokiej jakości negatywów oraz zdobędą praktyczną umiejętność wykonywania odbitek fotograficznych.
Program nauczania zawiera również zajęcia z zakresu realizowania obrazu fotograficznego za pomocą dawnych i szlachetnych technik fotograficznych pod okiem wyspecjalizowanych wykładowców. Zajęcia z techniki cyfrowej obejmują analizę prac i dyskusję nad obrazem zrealizowanym na matrycy cyfrowej oraz poddanym samodzielnej obróbce i korekcie podczas zajęć w pracowni komputerowej, prowadzonych pod opieką wykwalifikowanych wykładowców.
Studium jest elitarną szkołą, przygotowującą do samodzielnych autorskich przedsięwzięć artystycznych
w dziedzinie fotografii. Jeden rok studium liczy około 25 słuchaczy.
Program nauczania szkoły realizowany jest przy współpracy merytorycznej i artystycznej członków Związku
Polskich Artystów Fotografików.
Nauka w studium trwa 2 lata (4 semestry). Studia odbywają się w systemie zaocznym, na 3-dniowych sesjach (piątek, sobota i niedziela) organizowanych raz w miesiącu, od października do czerwca. Nauka
jest odpłatna, słuchacze ponoszą również koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania podczas sesji oraz
koszty materiałów niezbędnych do obowiązkowych ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do studium
jest złożenie w Jeleniogórskim Centrum Kultury następujących dokumentów:
podanie i życiorys
3 fotografie
Opłata za 1 semestr – 1500 zł
Termin składania dokumentów i podań
o przyjęcie do studium:
15 września 2011 r.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii nie nadaje tytułu zawodowego.
Informacje:
sekretarz studium
Ewa Andrzejewska
tel.: 606 49 36 20
oraz kierownik studium
Wojciech Zawadzki
tel.: 661 413 283